Jag åtar mig emellanåt porträtt och kommissioner. Det kan vara privata kommissioner eller mer officiella, formella porträtt. Jag arbetar traditionellt med sittningar (alltså inte från fotografi) och arbetar företrädesvis i olja 'alla prima' på duk eller pannå. Ladda ner pdf-en med villkor och prisunderlag nedan, och tveka inte att ta kontakt. Under hösten/vintern 2020 har jag pausat sittningar p.g.a. pandemin, men tar emot bokningar av porträtt till vår/sommar 2021.

I take on commissioned portraits from time to time, including both private commissions and official portraits. The subject must attend one or more sittings as the work is based on life studies. The work takes place either in my studio in Umeå over a period of time, or I can travel to work more intensively over a couple of days in a suitable location closer to you. Please get in touch for a quote, availability and references from past commissions.
  

  

PORTRÄTT_villkor och priser.pdf